ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่

รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล จ.นครศรีธรรมราช (แยกรายสัปดาห์)

ตั้งแต่วันที่ 10 ก.ค. 2566 ถึงวันที่ 24 ก.ย. 2566
สัปดาห์ที่ ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ ATK ส่งตรวจ ATK ผลบวก PCR ส่งตรวจ PCR ผลบวก
รวมทั้งหมด 0 0 0 0
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประมวลผลล่าสุด 3 มี.ค 2566 เวลา 10:59 น.

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช