วันที่

24 กันยายน 2566

รายงานสรุปผู้ป่วยโควิดอาการรุนแรงที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ป่วยที่ Admit ทั้งหมด

0

ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ

0

อัตราการใส่ท่อ

ลำดับ รพ.ผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยใส่ท่อ
สรุปผู้ป่วยอาการรุนแรง
ผู้ชาย

0 คน

ผู้หญิง

0 คน

อายุน้อยสุด

0 ปี

อายุมากที่สุด

0 ปี

ส่วนใหญ่อายุระหว่าง

0

ลำดับ ประวัติการฉีดวัคซีน จำนวน
1 ยังไม่ได้รับวัคซีน
2 ได้รับวัคซีน 1 เข็ม
3 ได้รับวัคซีน 2 เข็ม
4 ได้รับวัคซีน 3 เข็ม
ลำดับ ประวัติการฉีดวัคซีนเข็มสุดท้าย จำนวน
1 ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 1 เดือน
2 ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 2 เดือน
3 ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 3 เดือน
4 ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายไม่เกิน 4 เดือน
5 ได้รับวัคซีนเข็มสุดท้าย 4 เดือนขึ้นไป
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
ออกรายงานเมื่อ 24 กันยายน 2566 เวลา 22:04 น.

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช