รายงานข้อมูลผู้เดินทาง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ล้างค่า

จำนวนผู้เดินทางเข้าจังหวัด

ตามช่วงวันที่กำหนด

1016

จากพื้นที่

สีแดง

859

สีส้ม

156

ประเภทที่พัก

บ้านตนเอง/บ้านญาติ

421

โรงแรมที่พัก

392

เข้ามาโดยไม่พักค้าง

202

เดินทางโดย

เครื่องบิน

733

รถส่วนตัว/โดยสาร

281

เรือ

1

มาจากจังหวัด

ลำดับ มาจากจังหวัด จำนวน (คน)
1 กรุงเทพมหานคร 516
2 สมุทรปราการ 78
3 นนทบุรี 70
4 ปทุมธานี 58
5 สงขลา 29
6 ชลบุรี 27
7 ระยอง 22
8 สุราษฎร์ธานี 22
9 นครปฐม 18
10 ภูเก็ต 15
11 ชุมพร 10
12 กระบี่ 10
13 นครศรีธรรมราช 9
14 พัทลุง 9
15 เชียงใหม่ 9
16 นครราชสีมา 7
17 เชียงราย 6
18 ลพบุรี 6
19 พระนครศรีอยุธยา 6
20 นครนายก 5
21 สมุทรสงคราม 5
22 ตรัง 4
23 สระบุรี 4
24 ราชบุรี 4
25 สตูล 4
26 กาญจนบุรี 4
27 ชัยนาท 4
28 พิษณุโลก 4
29 พังงา 3
30 สุรินทร์ 3
31 ประจวบคีรีขันธ์ 3
32 ปราจีนบุรี 3
33 ปัตตานี 3
34 สุพรรณบุรี 3
35 เลย 2
36 ยะลา 2
37 สิงห์บุรี 2
38 ขอนแก่น 2
39 เพชรบุรี 2
40 จันทบุรี 2
41 อุทัยธานี 2
42 เพชรบูรณ์ 2
43 ฉะเชิงเทรา 2
44 อุบลราชธานี 1
45 มุกดาหาร 1
46 ตราด 1
47 สระแก้ว 1
48 1
49 สุโขทัย 1
50 ลำปาง 1
51 พิจิตร 1
52 น่าน 1
53 หนองบัวลำภู 1
54 ชัยภูมิ 1
55 ระนอง 1
56 ลำพูน 1
57 บึงกาฬ 1
58 สมุทรสาคร 1

มายังอำเภอ

ลำดับ มายังอำเภอ จำนวน (คน)
1 เมืองนครศรีธรรมราช 338
2 สิชล 186
3 ขนอม 96
4 ทุ่งสง 73
5 ท่าศาลา 63
6 ปากพนัง 46
7 ลานสกา 28
8 ร่อนพิบูลย์ 24
9 เชียรใหญ่ 21
10 ชะอวด 20
11 ทุ่งใหญ่ 18
12 หัวไทร 18
13 พรหมคีรี 16
14 ฉวาง 11
15 จุฬาภรณ์ 10
16 ช้างกลาง 8
17 นาบอน 7
18 นบพิตำ 7
19 บางขัน 6
20 ถ้ำพรรณรา 6
21 พระพรหม 5
22 พิปูน 5
23 เฉลิมพระเกียรติ 3
24 1

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช