รายงานสถานณการณ์ COVID-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2566

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำวันที่ 9 ธ.ค. 2566

รายงานข้อมูลการฉีดสะสม

ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
17,771 17,452 21,011 11,678 1,721 142 71,496 17,771
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคลากรทางการแพทย์ 8,311 7,174 5,692 9,183 1,543 138 32,041 8,311
อาสาสมัครสาธารณสุข 9,460 10,278 15,319 2,495 178 4 37,734 9,460
101,564 123,353 74,564 6,356 496 16 306,845 101,564
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคล 60 ปีขึ้นไป 101,564 123,353 74,564 6,356 496 16 306,349 101,564
56,203 65,566 32,733 3,599 332 12 158,777 56,203
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
บุคคลมีโรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง 8,469 9,341 5,320 755 69 2 23,956 8,469
บุคคลมีโรคหัวใจและหลอดเลือด 4,324 5,382 3,438 450 53 2 13,649 4,324
บุคคลมีโรคไต 11,059 12,764 5,497 497 41 1 29,859 11,059
บุคคลมีโรคหลอดเลือดสมอง 2,484 2,939 1,456 189 16 0 7,084 2,484
บุคคลมีโรคมะเร็ง 1,685 2,013 1,257 184 19 0 5,158 1,685
บุคคลมีโรคเบาหวาน 11,939 14,963 8,933 832 70 4 36,741 11,939
บุคคลมีโรคอ้วน 15,980 17,807 6,709 679 64 3 41,242 15,980
บุคคลมีโรคความบกพร่องทางระบบประสาทและสมอง 263 357 123 13 0 0 756 263
7,236 7,904 8,980 1,451 129 8 25,837 7,236
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ทหารที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 422 344 582 147 14 1 1,510 422
ตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 890 860 2,152 263 15 1 4,181 890
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ช่องทางเข้า 126 148 170 17 0 0 461 126
เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค 5,798 6,552 6,076 1,024 100 6 19,556 5,798
639,408 637,437 170,042 15,313 1,154 42 1,464,550 639,408
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
ประชาชนทั่วไป 489,454 511,294 157,071 15,001 1,152 42 1,174,014 489,454
นักเรียนอายุ 12-17 ปี 76,363 76,571 10,580 293 2 0 163,809 76,363
เด็กอายุ 5-11 ปี 73,037 49,216 2,246 17 0 0 124,516 73,037
เด็กอายุ 0-4 ปี 554 356 145 2 0 0 1,057 554
1,698 1,891 581 39 3 0 4,215 1,698
ประเภท เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน
หญิงตั้งครรถ์ 1,698 1,891 581 39 3 0 4,212 1,698
ไม่ระบุประเภท 4,227 4,777 3,304 367 50 5 12,730 4,227
รวมทั้งหมด 828,107 858,380 311,215 38,803 3,885 225 2,040,615 828,107
ประมวลผลล่าสุด 10 ก.ค. 2566 เวลา 16:38 น.

รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายอำเภอ

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ ราย
ตำบล
ประชากร
5 ปีขึ้นไป
(1+2+3)
เข็มที่1
(Dose)
เข็มที่2
(Dose)
เข็มที่3
(Dose)
เข็มที่4
(Dose)
เข็มที่5
(Dose)
เข็มที่6
(Dose)
ฉีดแล้วทั้งหมด
Dose คน ร้อยละ
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 204,713 168,147 158,078 65,355 12,573 1,628 91 405,872 168,147 82.14
พรหมคีรี รายละเอียด 36,368 31,457 29,258 10,865 1,580 170 7 73,337 31,457 86.50
ลานสกา รายละเอียด 39,882 35,221 33,357 13,660 1,901 193 11 84,343 35,221 88.31
ฉวาง รายละเอียด 65,506 55,079 51,210 16,956 3,176 359 11 126,791 55,079 84.08
พิปูน รายละเอียด 27,204 23,857 22,652 7,802 1,366 211 36 55,924 23,857 87.70
เชียรใหญ่ รายละเอียด 41,624 35,339 33,216 10,218 1,466 161 6 80,406 35,339 84.90
ชะอวด รายละเอียด 87,120 73,410 67,690 22,543 3,734 317 18 167,712 73,410 84.26
ท่าศาลา รายละเอียด 114,336 96,108 87,792 37,131 5,071 562 26 226,690 96,108 84.06
ทุ่งสง รายละเอียด 166,010 138,281 127,801 44,288 8,048 912 52 319,382 138,281 83.30
นาบอน รายละเอียด 24,412 20,911 19,281 5,617 948 87 6 46,850 20,911 85.66
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 71,542 58,042 53,012 13,480 2,362 216 13 127,125 58,042 81.13
ปากพนัง รายละเอียด 95,584 80,533 76,376 29,145 5,059 499 16 191,628 80,533 84.25
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 78,026 61,835 56,089 15,268 2,800 289 11 136,292 61,835 79.25
สิชล รายละเอียด 87,317 75,812 71,580 29,336 4,330 393 22 181,473 75,812 86.82
ขนอม รายละเอียด 30,001 25,723 24,348 8,227 1,289 129 5 59,721 25,723 85.74
หัวไทร รายละเอียด 64,635 54,157 50,749 15,776 2,470 245 8 123,405 54,157 83.79
บางขัน รายละเอียด 48,213 40,129 36,023 8,292 1,165 94 3 85,706 40,129 83.23
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 19,414 16,131 15,086 4,116 730 45 5 36,113 16,131 83.09
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 30,755 25,483 23,543 6,376 1,110 92 2 56,606 25,483 82.86
พระพรหม รายละเอียด 48,355 42,518 40,033 14,563 2,984 257 5 100,360 42,518 87.93
นบพิตำ รายละเอียด 31,991 27,634 25,986 9,085 1,774 172 7 64,658 27,634 86.38
ช้างกลาง รายละเอียด 26,184 22,954 21,142 7,240 1,188 108 3 52,635 22,954 87.66
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 31,793 26,202 24,453 7,807 1,238 124 5 59,829 26,202 82.41
รวมทั้งหมด 1,470,985 1,234,963 1,148,755 403,146 68,362 7,263 369 2,862,858 1,234,963 83.95
ประมวลผลล่าสุด 10 ก.ค. 2566 เวลา 16:38 น.
ประชากร 5 ปีขึ้นไปจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2,3) ( แหล่งอ้างอิง )

ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 608 ให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 (สะสม)

เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอ รายตำบล 60ปี 7กลุ่มโรค หญิงวัย
เจริญพันธ์ *
ประชากร
ทั้งหมด
ผลงาน ร้อยละ
การฉีด
ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว ประชากร ฉีดแล้ว
เมืองนครศรีธรรมราช รายละเอียด 39,914 30,334 16,878 15,157 41,602 38,303 98,394 83,794 85.16
พรหมคีรี รายละเอียด 6,250 5,282 3,448 3,190 7,382 7,003 17,080 15,475 90.60
ลานสกา รายละเอียด 7,560 6,885 3,073 2,929 7,799 7,461 18,432 17,275 93.72
ฉวาง รายละเอียด 13,342 10,750 5,006 4,528 12,941 12,157 31,289 27,435 87.68
พิปูน รายละเอียด 5,721 5,020 2,584 2,422 4,900 4,665 13,205 12,107 91.68
เชียรใหญ่ รายละเอียด 8,613 6,781 3,219 2,974 7,985 7,460 19,817 17,215 86.87
ชะอวด รายละเอียด 14,720 12,102 7,306 6,607 18,334 17,071 40,360 35,780 88.65
ท่าศาลา รายละเอียด 17,154 15,512 7,383 6,907 25,176 23,569 49,713 45,988 92.51
ทุ่งสง รายละเอียด 24,290 19,837 13,433 11,834 35,110 32,782 72,833 64,453 88.49
นาบอน รายละเอียด 4,395 3,884 996 908 5,181 4,937 10,572 9,729 92.03
ทุ่งใหญ่ รายละเอียด 10,078 7,946 6,425 5,709 15,734 14,648 32,237 28,303 87.80
ปากพนัง รายละเอียด 18,012 14,060 7,183 6,525 19,688 18,377 44,883 38,962 86.81
ร่อนพิบูลย์ รายละเอียด 13,428 10,642 5,791 5,408 16,078 14,860 35,297 30,910 87.57
สิชล รายละเอียด 16,012 13,275 7,101 6,565 18,411 17,455 41,524 37,295 89.82
ขนอม รายละเอียด 5,301 4,607 2,754 2,506 5,904 5,535 13,959 12,648 90.61
หัวไทร รายละเอียด 9,871 8,412 6,856 6,154 13,280 12,472 30,007 27,038 90.11
บางขัน รายละเอียด 5,465 4,557 3,945 3,438 11,279 10,645 20,689 18,640 90.10
ถ้ำพรรณรา รายละเอียด 2,912 2,397 1,543 1,409 4,134 3,880 8,589 7,686 89.49
จุฬาภรณ์ รายละเอียด 5,026 4,087 2,557 2,308 6,514 6,133 14,097 12,528 88.87
พระพรหม รายละเอียด 7,303 6,244 3,144 2,978 9,401 8,917 19,848 18,139 91.39
นบพิตำ รายละเอียด 3,958 3,559 2,799 2,615 6,986 6,595 13,743 12,769 92.91
ช้างกลาง รายละเอียด 4,740 4,214 2,307 2,157 5,019 4,767 12,066 11,138 92.31
เฉลิมพระเกียรติ รายละเอียด 6,029 4,679 2,566 2,339 6,205 5,763 14,800 12,781 86.36
รวมทั้งหมด 250,094 205,066 118,297 107,567 305,043 285,455 673,434 598,088 88.81
ประมวลผลล่าสุด 10 ก.ค. 2566 เวลา 16:38 น.
หญิงวัยเจริญพันธ์ หมายถึง หญิงอายุ 15 - 45 ปี
จำนวนประชากรจาก HDC (เฉพาะ Typearea = 1,2,3) ( แหล่งอ้างอิง )

จุดฉีดวัคซีน จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10 ธันวาคม 2566
ลำดับ อำเภอ โรงพยาบาล วันที่ฉีด จุดบริการฉีด ชนิดวัคซีน จำนวนวัคซีน
ไม่มีข้อมูลในวันนี้
ค้นหาจุดฉีดวัคซีน

รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ธ.ค. 2566
วันที่

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

53

รักษาใน รพ.

53

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

3

Community Isolation

0

Home Isolation

0

รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 2566
ความรุนแรง จำนวน
3
Asymptomatic 2
Mild 39
Moderate 9
รวมทั้งหมด 53
รายงานผู้ป่วยอาการรุนแรง
ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 2566
ลักษณะ จำนวน
Invasive ventilator 3
รวมทั้งหมด 3
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 10 ธ.ค. 2566
ระดับเตียง จำนวน
ระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen 37
ระดับ 2.1 Oxygen low flow 13
ระดับ3 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ 3
รวมทั้งหมด 53

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช