รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนแยกประเภทบุคคล

โรงพยาบาล ประชากรเป้าหมาย เข็มที่ 1 (Dose) เข็มที่ 2 (Dose) เข็มที่ 3 (Dose) เข็มที่ 4 (Dose) เข็มที่ 5 (Dose) ฉีดแล้วทั้งหมด ร้อยละการฉีด
รวมทั้งหมด 0 0 0 0 0 0 0
Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /var/www/covid19.nrt.go.th/vaccine_report_person_risk_type.php:109 Stack trace: #0 /var/www/covid19.nrt.go.th/index.php(78): include() #1 {main} thrown in /var/www/covid19.nrt.go.th/vaccine_report_person_risk_type.php on line 109