รายงานอัตราการครองเตียง

จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ย. 2566
วันที่

ศักยภาพการดูแลรักษา

อยู่ระหว่างการรักษา

53

รักษาใน รพ.

53

ใส่เครื่องช่วยหายใจ

3

Community Isolation

0

Home Isolation

0

รายงานอาการความรุนแรง
ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2566
ความรุนแรง จำนวน
3
Asymptomatic 2
Mild 39
Moderate 9
รวมทั้งหมด 53
รายงานผู้ป่วยอาการรุนแรง
ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2566
ลักษณะ จำนวน
Invasive ventilator 3
รวมทั้งหมด 3
รายงานแยกระดับเตียงในผู้ป่วยยืนยัน
ประจำวันที่ 24 ก.ย. 2566
ระดับเตียง จำนวน
ระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen 37
ระดับ 2.1 Oxygen low flow 13
ระดับ3 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ 3
รวมทั้งหมด 53

Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช